Altijd inzicht: in één oogopslag alle informatie voorhanden
Voor een complete veiligheidsoplossing in crisissituaties

Groot Alarm!

Dat wil niemand meemaken want alarm betekent meestal angst, lawaai, onheil, paniek en chaos. En wanneer calamiteiten ontaarden in levensgevaar voor mens en dier is het van groot belang dat er snel en adequaat wordt gehandeld om slachtoffers te voorkomen.

Hulpverleners staan paraat

Voor bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en facility managers staan bij calamiteiten alle zintuigen op scherp en nemen zij het voortouw bij ontruimingen. Door koelbloedig te handelen en duidelijk te communiceren proberen ze zoveel mogelijk te redden en schade te beperken. Hulpverleners van buiten zoals politie, brandweer en ambulance-personeel begeven naar de plek des onheils om te bestrijden, te helpen en erger te voorkomen.

 Vertrouwen

Bij alarmerende situaties is geen tijd om eerst rustig het draaiboek “Hulp bij Pech” door te nemen. Je moet blindelings op elkaar en hulpmiddelen kunnen vertrouwen. En de weg naar buiten weten… of voor hulpverleners van buiten… de weg naar binnen. En dan gaat het wel eens fout. Zelfs goed fout! Zoals bij de Schipholbrand van 2005. Toen bleek essentiële informatie voor hulpverlenende instanties niet voor handen waardoor kostbare tijd verloren ging.

BICS Pro biedt uitkomst

De Schipholbrand en de ramp bij ChemiePack hebben TBTA aan het denken gezet en toen het Meander Medisch Center aanklopte met een concrete vraag, heeft TBTA in samenwerking met technologiepartners een volledig geautomatiseerd, draagbaar en actueel informatiesysteem voor bedrijfshulpverleners en facility managers ontwikkeld: BICS Pro! 

Kinderspel

Dankzij BICS Pro is het voortaan kinderspel om alle mutaties in bedrijfssituaties vast te leggen, bij te werken en bij te houden. Dat geldt voor een nieuwe deur in een muur, een brandslang die is verhangen of een compleet nieuw aangebouwde vleugel. 

BICS Pro werkt altijd

BICS Pro werkt volledig autonoom en biedt tal van voordelen. Dus als het bedrijfsnetwerk plat ligt, de stroom eruit de wifi geen bereik heeft, draait BICS Pro gewoon door. Op de solide tablet computer is ALLE informatie voor hulpverleners actueel opgeslagen. Bovendien is BICS Pro extern gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.

Direct overzicht

Met BICS Pro in uw hand zoomt u automatisch in op de melding en heeft iedere betrokkene direct zicht op het probleemgebied. De verantwoordelijke die het BICS Pro-tablet als eerste pakt, ziet direct waar de calamiteit zich bevindt en kan met één druk op de knop vervolgacties inzetten. Denk hierbij aan het oproepen van hulpdiensten en het formeren van een crisisteam.

Onmisbaar

BICS Pro is vooral onmisbaar voor grote, dynamische en complexe bedrijven en instellingen waar veel mensen verblijven en beschikken over een eigen BHV-afdeling zoals: overheidsgebouwen, ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten en hoge scholen, (petro) chemische bedrijven, industriële complexen, enz.